อบรมหลักสูตร In - house & อบรมทั่วไป

กฎหมายกำหนด


 + ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่


+ จป.หัวหน้างาน


+ จป.หริหาร


+ คปอ.


+ การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า


 + ปั้นจั่น 4 ผู้

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรแนะนำ


 + การทำงานกับสารเคมี


+ การขับขี่รถยก (Fork lift)


 + ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Wacth Man)


 + การทำงานบนที่สูง


 + มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน


 + การล็อกและการแขวนป้ายเตือน (LOTO)


 + การวิเคราะห์อันตราย (JSA)


 + การประเมินความเสี่ยงอันตราย


+ การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์


+ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

 

 

Visitors: 43,732