ตรวจทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

 

FIRE ALARM SYSTEM

 

 

การตรวจทดสอบ เราใช้เครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ยี่ห้อ SOLO ซึ่งจะทำให้ผลการตรวจสอบถูกต้องแม่นยำ

รวมทั้งไม่ทำให้อุปกรณ์ของท่านได้รับความเสียหาย

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ขอบเขตการตรวจทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Visitors: 26,891