เกี่ยวกับเรา

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิ เช่น บริการฝึกอบรมและสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ การตรวจทดสอบและรับรองปั้นจั่น การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า


  • บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ เลขทะเบียนที่ ๕๙/๐๖๒ ...

  • ผู้บริหาร คุณเผด็จ พุทธาผาย กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้จัดการฝ่ายวิศ...

  • รับสมัครที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาและวิทยากรด้านความปลอดภัยในกา...

  • บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓ เลขทะเบียนที่ จป...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 97/59 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร.038-110-130 แฟกซ์ 038-110-131, มือถือ 092-253-8702, 0...
Visitors: 44,575