บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ยินดีให้บริการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire Protection System) ได้แก่ ระบบ Fire Alarm ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ระบบตรวจจับแก๊สรั่วไหล ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน และไฟป้ายทางหนีไฟ

ซ่อมแก้ไขอาการผิดปกติ การชำรุดเสียหาย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด
Our Services

เราตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยในการเข้าทำงานในพื้นที่ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีวิศวกรและจป.วิชาชีพ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานกับลูกค้า


ตรวจสอบและทดสอบประจำปี
ตรวจทดสอบการทำงานของระบบพร้อมส่งรายงานผลการตรวจ

ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์
บริการติดตั้งพร้อมทดสอบระบบก่อนส่งมอบงาน

ซ่อมแก้ไขข้อบกพร่อง
ตู้ควบคุม อุปกรณ์เริ่มสัญญาณและระบบสายสัญญาณ

เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ แบตเตอรี่สำรอง หลอดไฟ

ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ 77 จังหวัด

ด้วยความใส่ใจในคุณภาพทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

 

ภาพการให้บริการของเรา

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
การขนส่ง และอื่นๆ จำนวนมาก โดยให้บริการภายใต้สโลแกนที่ว่า

"ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Safety You Can Trust"


Visitors: 21,094