บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ยินดีให้บริการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire Protection System) ได้แก่ ระบบ Fire Alarm ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ระบบตรวจจับแก๊สรั่วไหล ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน และไฟป้ายทางหนีไฟ

ซ่อมแก้ไขอาการผิดปกติ การชำรุดเสียหาย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด

สนใจ ติดต่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 038 110 130, 092 253 8702 
Our Services

เราตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยในการเข้าทำงานในพื้นที่ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีวิศวกรและจป.วิชาชีพ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานกับลูกค้า


ตรวจสอบและทดสอบประจำปี
ตรวจทดสอบการทำงานของระบบพร้อมส่งรายงานผลการตรวจ

ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์
บริการติดตั้งพร้อมทดสอบระบบก่อนส่งมอบงาน

ซ่อมแก้ไขข้อบกพร่อง
ตู้ควบคุม อุปกรณ์เริ่มสัญญาณและระบบสายสัญญาณ

เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ แบตเตอรี่สำรอง หลอดไฟ

 

เรายึดมั่นในมาตรฐาน และความปลอดภัยในการทำงาน

 

ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ 77 จังหวัด

ด้วยความใส่ใจในคุณภาพทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

บริการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตรวจสอบสภาพและ

การทำงานตู้ควบคุม

       

ทดสอบอุปกรณ์

ตรวจจับควัน 

      

 

ทดสอบปุ่มกด

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

      

ทดสอบอุปกรณ์

ตรวจจับเปลวไฟ

 ตรวจสอบการทำงาน

ตู้แสดงผลระยะไกล

 

 

ทดสอบอุปกรณ์

ตรวจจับความร้อน

 

 

 ทดสอบอุปกรณ์

ตรวจจับควันด้วยลำแสง

 

 

ตรวจสอบการทำงาน

โซนโมดูลระบบ

 

เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐาน สำหรับงานตรวจสอบ และทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

มัลติมิเตอร์

Multimeter

       

อุปกรณ์ทดสอบ

Smoke detector 

      

 

อุปกรณ์ถอดหัว

Heat/Smoke Detector

      

อุปกรณ์ทดสอบ 

Flame Detector

แผ่นทดสอบบีม

Project Beam Detector Tester

 

 

อุปกรณ์ทดสอบ

Heat detector

 

 

 อุปกรณ์ทดสอบ Heat detector

(ความร้อนสูง)

 

 

อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 

บริการซ่อมแก้ไขการชำรุด และข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นเหตุให้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

ซ่อมแก้ไขตู้ควบคุมและ

Circuit board 

   

ตรวจเช็คและแก้ไขปัญหา

ระบบสายสัญญาณ

      

เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

ทดแทนที่ชำรุด

 

จัดทำรายงานผลการแก้ไข

เมื่องานแล้วเสร็จ

 

 

 

ภาพการให้บริการของเรา

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
การขนส่ง และอื่นๆ จำนวนมาก โดยให้บริการภายใต้สโลแกนที่ว่า

"ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Safety You Can Trust"


Visitors: 44,574