บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ยินดีให้บริการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire Protection System) ได้แก่ ระบบ Fire Alarm ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ระบบตรวจจับแก๊สรั่วไหล ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน และไฟป้ายทางหนีไฟ

ซ่อมแก้ไขอาการผิดปกติ การชำรุดเสียหาย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด

สนใจ ติดต่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 038 110 130, 092 253 8702 
Our Services

เราตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยในการเข้าทำงานในพื้นที่ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีวิศวกรและจป.วิชาชีพ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานกับลูกค้า


ตรวจสอบและทดสอบประจำปี
ตรวจทดสอบการทำงานของระบบพร้อมส่งรายงานผลการตรวจ

ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์
บริการติดตั้งพร้อมทดสอบระบบก่อนส่งมอบงาน

ซ่อมแก้ไขข้อบกพร่อง
ตู้ควบคุม อุปกรณ์เริ่มสัญญาณและระบบสายสัญญาณ

เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ แบตเตอรี่สำรอง หลอดไฟ

ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ 77 จังหวัด

ด้วยความใส่ใจในคุณภาพทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

 

ภาพการให้บริการของเรา

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
การขนส่ง และอื่นๆ จำนวนมาก โดยให้บริการภายใต้สโลแกนที่ว่า

"ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Safety You Can Trust"


Visitors: 28,046