ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท อาร์ซีเอสฯ เราตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและระบบมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบกิจการในสมัยปัจจุบัน เพราะฉนั้นเราจึงได้ออกแบบและพัฒนารูปแบบการให้บริการให้คำปรึกษาที่เป็นมาตรฐาน โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละระบบ และมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งในและต่างประเทศ 

 

บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001 

Consultation Service : Quality Management System :

ISO 9001

บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

มอก./ISO 14001

Consultation Service : Environmental Management System :

TIS/ISO 14001

บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มอก. 18001

Consultation Service : Occupational Health and Safety Management System : TIS 18001

บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001

Consultation Service : Occupational Health and Safety Management System : OHSAS 18001

บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

Consultation Service : Occupational Health and Safety Management System : ISO 45001

บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานความรับผิดชอบต่อสังคม

SA 8000

Consultation Service : Labor Standard System Social Accountability :

SA 8000

บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย

มรท.8001

Consultation Service : Thai Labour Standard :

TLS 8001

บริการที่ปรึกษาระบบมาตฐานอื่นๆ

Consultation Service : Other Standard

                                                                   


สนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัทพ์ 038-110-130, โทรสาร 038-110-131, 092-253-8702

Visitors: 29,041